Android development

Aplikacionet në Android i zhvillojmë duke përdorur Android Studio ose Xamarin Studio.

Aplikacionet në Android i zhvillojmë duke përdorur një prej mënyrave të mëposhtme:

  • Android Studio – Android Studio është një mjedis zhvillimi(projekt i zhvilluar nga Google) i cili të munndëson zhvillimin e aplikacioneve vetëm për Android. Aktualisht, versioni i platformës është 1.3.x. Aplikacionet zhvillohen duke përdorur  si gjuhë zhvillimi Java, formatin XML për të ndërtuar ndërfaqen dhe API-të përkatëse për të zhvilluar në android. Versioni aktual i API-së së përdorur është API 22 ose Lollipop 5.1.x
  • Xamarin Solutions – përfaqësojnë një seri zgjidhjesh që lejojnë ndërtimin e aplikacioneve mobile për iOS, Android dhe Windows Phone, të gjitha këto duke përdorur vetëm një gjuhë programimi të nivelit të lartë, C#. Pjesa e kodit që i përktet logjikës së aplikacionit ndërtohet vetëm një herë dhe ripërdorët me pas, ndërsa pjesa e kodit që i përket ndërfaqes zhvillohet në dy mënyra:
    • Vecas, duke përdorur API e vecanta Xamarin.iOS dhe Xamarin.Android
    • Një herë të vetme duke përdorur Xamarin.Forms