Online Advertising and Marketing

sherbime1Img

ikub.al, një nga mediat e para që ka përqafuar këtë shërbim, duke e promovuar dhe duke e edukuar tregun, ofron forma nga më inovativet të reklames online, duke ecur paralelisht me risitë dhe trendet që sjell Perëndimi.


Numri i pajtimtarëve shqipëtarë që kanë akses në internet sipas të dhënave të AKEP (Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare) për vitin 2017 është rreth 1.8 milion.
Kjo rritje galopante e penetrimit të internetit në shoqërinë shqiptare, ka bërë që çdo vit reklama online të zërë një vend gjithnjë e më të madh në buxhetin e marketingut të kompanive në vend.
ikub.al, një nga mediat e para që ka përqafuar këtë shërbim, duke e promovuar dhe duke e edukuar tregun, ofron forma nga më inovativet të reklames online, duke ecur paralelisht me risitë dhe trendet që sjell Perëndimi.

Përse të reklamoni në ikub.al?

  • Është Portali Kryesor i Informacionit në Shqipëri
  • Renditet ndër Faqet Më Të Vizituara në vend
  • Reklama juaj shfaqet 24 orë në 7 ditë të javës
  • Çmime konkuruese në krahasim me mediat tradicionale: TV,Gazeta, Radio, Billboard
  • Raport i lartë i efektshmërisë Shikueshmeri/ Shpenzime
  • Matje në kohë reale të ecurisë së fushatës tuaj
  • Mundesi për të targetuar audiencën që ju dëshironi


OPSIONET

Banner Advertising dhe PR Articles. Gjithçka e punuar sipas standarteve ndërkombëtare mbi përmasat dhe cilësitë e
reklamës online.

Advertising Campaign ne Google, Youtube, Facebook dhe Instagram

E-mail Marketing dhe SMS Marketing në databaza të kon­firmuara dhe me mundësi fi­ltrimi në bazë Gjinie, Moshe, Vendndodhje. Raport i detajuar pas përfundimit të fushatës.