Punimet

Me një staf me eksperiencë shumë vjecare dhe të çertifikuar në standardet ndërkombëtare të Microsoft dhe CIW në fushën e teknologjive web, design dhe e-commerce, kompania ikub.al ka renditur si bashkëpuntorë në portofolin e tij